Codi penal

  Comparteixi
  avatar
  Violant

  Nombre de missatges : 1594
  Ciutat / CiudadPuigcerdà Principat de Catalunya

  Fecha de inscripción : 06/04/2013

  Codi penal

  Missatge  Violant el Dg 01 Gen 2017, 11:04  Codi Penal del Principat de Catalunya

  El codi penal és la llei principal que regula els delictes, les faltes i les penes del Principat juntament amb la Carta del Jutge, norma suprema en aquest àmbit. Per tal d'adequar a la realitat la nomenclatura del nou estatus dels ciutadans, canviar la tipificació d'alguns delictes i incloure'n  de nous i aprofondir en la garantia de la justícia, el govern ha decidit reformar el codi vigent. Així mateix, es feia necessari prendre en major consideració els conceptes d'agreujament i d'atenuant dels delictes i regular aquells casos en què els ciutadans esdevenen pròfugs de la justícia


  Títol Preliminar. Aspectes generals

  Article I. Les infraccions es dividiran en quatre tipus diferents: faltes, delictes lleus, delictes greus i delictes molt greus.

  Article II. El Tinent de Policia s'encarregarà de les faltes i el Jutge jutjarà tot tipus de delictes. El Tinent de Policia pot decidir tramitar una falta com a delicte lleu, entenent com a falta al primer delicte d'estafa o especulació comès per un menor d'edat(1).

  Article III. Es guardarà un registre de tots els casos en els Arxius del Tribunal de Catalunya situats a la seu del Govern de la Generalitat, al Palau de Pedralbes.

  Article IV. Tots els ciutadans tenen el deure de conèixer la llei i el Govern de la Generalitat té el deure de difondre-la.

  Article V. Tot ciutadà té el deure d'aportar les proves d'un delicte, si els són requerides pel jutge, el fiscal o un Tinent de Policia i han de ser aportades en una de les llengües permeses al Principat de Catalunya.

  Article VI. L'acusat pot demanar que es reobri el seu cas i es tramiti com a delicte en cas de no estar d'acord amb la resolució del Tinent de Policia en el cas de les faltes o amb la resolució judicial en cas d'haver arribat a judici. En el primer cas, haurà de cursar la sol•licitud al Prefecte dels Mariscales en el termini de 5 dies a partir de la data en què es va cometre el possible delicte. En el segon cas, haurà de cursar la sol•licitud al Tribunal d'Apel•lació de Catalunya en el termini de 7 dies a partir de la data de la resolució.

  Article VII. La noció de reincidència inclourà fets succeïts en altres comtats amb els quals el Principat de Catalunya hagi signat tractats judicials.


  Títol Primer. De l’estafa i l’especulació

  Article VIII. Es defineix com estafa la venda de béns per un preu superior a un preu màxim o inferior a un preu mínim.

  Article IX. Es defineix com especulació tota transacció comercial expressament prohibida per una llei o per un decret que així ho tipifiqui.

  Article X. Els tipus d'infracció es classificaran segons la seva naturalesa tal i com es descriu a continuació.
  a) Serà considerat falta tota primera estafa o especulació comesa per menors d’edat (1) sense antecedents.
  b) Serà considerat delicte lleu tota estafa o especulació en què la quantitat total de compra o venda sigui menor o igual a 25 escuts.
  c) Serà considerat delicte greu tota estafa o especulació en que la quantitat total de compra o venda sigui superior a 25 escuts.

  Article XI. Les penes consistiran en la devolució a la persona estafada de l'import equivalent al benefici obtingut més els imports següents:
  a) Delicte lleu: de 5 a 10 escuts per a menors d’edat (1) i camperols (2), de 10 a 20 escuts per a artesans,estudiants i burgesos (3).
  b) Delicte greu: de 20 a 40 escuts per menors d’edat(1) i camperols (2), de 30 a 50 escuts escuts per a artesans,estudiants i burgesos (3).

  Article XII.El jutge valorarà si concorren circumstàncies atenuants o agreujants d'acord amb el que especifica l'article XXXIII d'aquesta llei

  Títol Segon. L'esclavisme

  Article XIII. Es defineix com esclavisme la contractació per un salari menor a l'estipulat per decret del Govern de la Generalitat.

  Article XIV. Els tipus d'infracció es classificaran segons la seva naturalesa tal i com es descriu a continuació.
  a) Serà considerat delicte lleu quan l'acusat no sigui reincident.
  b) Seran considerats delicte greu aquells casos d'esclavisme on l'acusat sigui reincident.

  Article XV. Les penes consistiran en la devolució de l'import equivalent al benefici obtingut més els imports següents:
  a) Delicte lleu: de 5 a 10 escuts per a camperols (2) i de 10 a 20 escuts per a artesans,estudiants i burgesos (3).
  b) Delicte greu: de 20 a 40 escuts per a camperols (2), de 30 a 50 escuts per per a artesans,estudiants i burgesos (3).

  El jutge valorarà si concorren circumstàncies atenuants o agreujants d'acord amb el que especifica l'article XXXIII d'aquesta llei

  Títol Tercer. La pertorbació de l'ordre públic

  Article XVI. Les següents accions seran considerades desordre públic:
  a) La calumnia, entesa com l'acusació falsa sense proves que ho recolzin i malintencionada contra qualsevol ciutadà del Principat
  b) El robatori o intent de robatori.
  c) El fals testimoni o perjuri davant un tribunal
  d) Totes aquelles qualificades com a tal per una llei o estatut

  Article XVII. Tot acte de desordre públic serà considerat delicte greu si no hi ha reincidència i molt greu si n'hi ha; excepte els robatoris o intents de robatori, que seran considerats sempre molt greus.

  Article XVIII. Les següents penes hauran de ser imposades:
  a) Delicte greu: de 20 a 50 escuts (serà proporcional als recursos i estatus (4) de l'acusat) i els dies de presó que corresponguin segons la Carta del Jutge. Si hi ha atenuants no s'aplicarà la pena de presó.
  b) Delicte molt greu: de 50 a 80 escuts (serà proporcional als recursos i estatus (4) de l'acusat) i els dies de presó que corresponguin segons la Carta del Jutge.
  c) La pena de mort es podrà pronunciar si l'acusat va cometre un crim d'extrema gravetat o si l'acusat reincideix contínuament.
  d) En cas de robatori, el jutge pot dictaminar que se li retorni a la víctima els diners i la mercaderia robada

  Article XIX. El jutge valorarà si concorren circumstàncies atenuants o agreujants d'acord amb el que especifica l'article XXXIII d'aquesta llei

  Títol quart. La traïció i alta traïció

  Article XX. Es consideren traïció les següents accions:
  a) Per part dels membres del Govern de la Generalitat divulgar pública o privadament qualsevol informació referida a l'Economia, l'Exèrcit o la Diplomàcia del Principat, així com qualsevol altra informació interna que comprometi d'alguna manera la seguretat i el benestar general al Principat de Catalunya, llevat que es compti amb autorització del President.
  b) Aquells actes que tinguin com a objectiu la desestabilització de l'economia del Principat; incloent l'impagament dels impostos estipulats pels Ajuntaments o per altres institucions del Principat, sempre que existeixi una normativa local o general, que reguli el procediment de comunicació del deute i les vies per satisfer els impostos impagats.
  c) Negar-se a sotmetre's a una decisió del Príncep, del Govern de la Generalitat, de l'ajuntament o a una resolució judicial.
  d) La reincidència en una mateixa figura delictiva, a partir del tercer judici, inclòs; a excepció d'intent de robatori i  robatori que serà a partir del segon judici, inclòs.
  e) L'incompliment del que estableix l'Article V, després d’haver estat requerit per a què ho fes per un membre del cos de policia, l’alcalde en la seves funcions judicials, el fiscal o el jutge.
  f) Per part de qualsevol càrrec públic , la negligència o abandonament manifest de les seves funcions sense previ avís ni causa justificada (6) i la prevaricació en l’exercici del seu càrrec entesa com a la comissió d’accions manifestament il·legals essent-ne coneixedor i que puguin causar un perjudici a les institucions o a particulars.

  A efectes d'aquest article es considera abandonament manifest el no atendre les seves funcions i no comparèixer per a donar explicacions davant la persona que s'especifica en aquest article :
  - càrrecs municipals: davant els alcaldes
  - alcaldes i carrecs electes o funcionaris del govern: davant el President del Govern
  - càrrecs militars i de la Cort: davant el Princep de Catalunya
  - síndics: davant el President de Les Corts o el Ple

  g) Ocultar-se de la justícia, impedint amb aquesta acció que el fiscal pugui iniciar el corresponent procediment judicial (5)
  h) Totes aquelles qualificades com a tal per una llei o estatut.

  Article XXI. Es consideren alta traïció les següents accions:
  a) L'assalt d'un ajuntament o la crida a fer-ho, excepte si es fa amb permís del President o del Príncep.
  b) L'assalt del castell comtal o la crida a fer-ho, excepte si es fa amb permís del President, del Príncep (o en cas d'absència, de les Corts)
  c) Comunicar informació confidencial a un govern estranger o una organització criminal
  d) La crida a la rebel•lia, la no comunicació al consell d’informacions capitals per a la seguretat del Principat, o de negar-se a sotmetre's a una decisió del consell, del Príncep, del President o del Jutge per part d'un càrrec públic
  e) La reincidència en delictes de traïció, a partir del segon judici, inclòs.
  f) La corrupció en els càrrecs públics, entesa com la desviació per a lucre personal o de tercers de bens o diners de la tresoreria municipal,  de la del Govern o la de qualsevol altra institució pública.
  g)L’amenaça, l’insult i la calumnia contra el Principat, les seves ciutats o les seves institucions i contra les persones que els representen en l'exercici de les seves funcions
  h)Totes aquelles qualificades com a tal per una llei o estatut

  Article XXII. La traïció és un delicte molt greu i està penada amb multa i pena de presó d'entre 1 i 3 dies, que poden arribar als 4 a 10 dies de presó en casos d'alta gravetat en funció de l'establert en la Carta del Jutge.
  En el cas d'impagament d'impostos, la multa i la pena de presó han de ser proporcionals a la quantitat que es deu i cal demostrar prèviament que s'ha advertit al deutor.
  El jutge valorarà si concorren circumstàncies atenuants o agreujants d'acord amb el que especifica l'article XXXIII d'aquesta llei

  Article XXIII. L'alta traïció és un delicte molt greu i està penada amb la presó, el desterrament o la mort, segons l'establert en la Carta del Jutge.
  En el cas d'alta traïció no són aplicables els atenuants previstos en l'article XXXIII d'aquesta llei

  Títol Cinquè. Les multes

  Article XXIV. A criteri del Jutge i tenint en compte les preferències de l'acusat, les multes podran cobrar tant en efectiu com en dies seguits de treball per a la comunitat, ja sigui en les mines o en el voluntariat per al cos de mariscals o com a milicià en defensa les ciutats.
  a) Les multes que es paguin en efectiu es pagaran immediatament i al comptat al jutjat.
  b) El pagament de les multes realitzat a través de treballs per a la comunitat es demostrarà mitjançant prova diària de l'ocupació i una prova global al final dels dies de treball. En cas de no complir la sentència establerta, s'obrirà judici a l'acusat per traïció segons allò establert en l'Article XX lletra c, sense possibilitat de complir una segona sentència mitjançant treball per la comunitat.
  c) El pagament a les víctimes de la quantitat estafada o robada, es pagarà sempre mitjançant una compra acordada amb la víctima i demostrada davant l'oficina de policia de la ciutat.En cas de no complir la sentència establerta, s'obrirà judici a l'acusat per traïció segons allò establert en l'Article XX lletra c. El pagament es pot fer mentre dura el judici, cosa que serà tinguda en compte pel jutge com atenuant.

  Article XXV. Les multes per falta  es pagaran sempre mitjançant una compra acordada amb la víctima i demostrada davant l'oficina de policia de la ciutat. En cas d'impagament, s'iniciarà judici segons l'establert en aquest Codi Penal.

  Article XXVI. La quantia de les multes és merament orientativa i amb el propòsit d'homogeneïtzar els processos judicials. El Jutge té plena llibertat per aplicar les penes que consideri justes, sempre dins de l'establert per la Carta del Jutge.

  Títol Sisè. La prescripció de les faltes i els delictes

  Article XXVII. Les faltes i delictes d'esclavatge prescriuen als 6 mesos d'haver-se comès.

  Article XXVIII. Els delictes d'estafa o especulació prescriuran als 6 mesos, llevat del cas que la persona en qüestió tingui antecedents pel mateix delicte

  Article XXIX. Els delictes de desordre públic, traïció i alta traïció no prescriuen.

  Article XXX. Les faltes i delictes prescrits no es poden tenir en compte com antecedents a l'hora de qualificar un delicte posterior.

  Títol Setè. De la garantia de la justícia, dels atenuants i dels agreujants en un procediment.

  Article XXXI: Ningú pot ser jutjat més d'un cop pel mateix delicte.
  Article XXXII: Quan concorrin en el temps dos o més delictes del mateix tipus imputables a un mateix acusat, el fiscal, o en el seu cas el jutge, ha d'acumular-los en un mateix expedient. La sentència del jutge que ha de ser única, ha de tenir en compte tots i cada un dels delictes provats.(7 )
  Article XXXIII: El Jutge ha de tenir en compte dins de qualsevol procediment, quan correspongui,  aquells fets atenuants o agreujants del delicte alhora de dictar sentència.

  Es consideren atenuants:

  - el penediment i la voluntat d'esmenar el delicte comès, sempre que no es tracti d'un reincident, i sempre que el jutge ho consideri provat de forma fefaent. En aquest sentit i pel que fa als delictes d'estafa, especulació i robatori el retorn del guany ilícitament obtingut abans que es dicti sentència es considera prova suficient.- La disposició del acusat a purgar el seu delicte mitjançant actes de treball per la comunitat o donacions a les administracions.

  Es consideren agreujants:

  - La reincidència en un mateix tipus de delicte que ha de tenir en compte el que especifica l'article VII
  - la no compareixença a judici
  - la manca de respecte vers el tribunal, testimonis, funcionaris o qualsevol altra persona present en el judici

  Article XXXIV: Aquells acusats que s'hagin fet escàpol de la justícia  (5) impedint amb aquesta acció que el fiscal pugui obrir un procediment judicial han de constar en un llistat públic per a què tots els policies, alcaldes, jutges i resta de ciutadans i poders públics en siguin coneixedors, a fi efecte que constin com antecedents penals.

  Disposició final

  Aquest Codi Penal substituirà a l’anterior a partir del moment de la seva aprovació per part de les Corts del Principat de Catalunya.

  (1)Nivells I i II
  (2)Nivells III i IV
  (3) Nivells V i superiors
  (4) Nivell
  (5) no es pugui pujar judici perquè es trobi fora del Principat o s’oculti per eludir la justícia
  (6) causa justificada irl per malaltia per exemple o altra causa de força major que hagi fet impossible l'avís previ.
  (7) Norma de l'administració. Es refereix a que si hi ha obert un judici per desordre públic a un acusat per haver comès un robatori i es puja una denúncia nova per un altre robatori no es pot obrir un altre judici sinó que s'ha d'acumular al primer.Si el primer judici ja està tancat aleshores no s'aplica.

  Fet a Puigcerdà l'11 de setembre  de 1464.  Código Penal del Principat de Catalunya


  El código penal es la ley principal que regula los delitos, las faltas y las penas del Principado junto con la Carta del Juez, norma suprema en este ámbito. Para adecuar a la realidad la nomenclatura del nuevo estatus de los ciudadanos, cambiar la tipificación de algunos delitos, incluir algunos nuevos y profundizar en la garantía de la justicia, el gobierno ha decidido reformar el código vigente. Asimismo, se hacía necesario tomar en mayor consideración los conceptos de agravante y de atenuante de los delitos y regular aquellos casos en que los ciudadanos se convierten en prófugos de la justicia


  Título Preliminar. aspectos generales

  Artículo I. Las infracciones se dividirán en cuatro tipos diferentes: faltas, delitos leves, delitos graves y delitos muy graves.

  Artículo II. El Teniente de Policía se encargará de las faltas y el Juez juzgará todo tipo de delitos. El Teniente de Policía puede decidir tramitar una falta como delito leve, entendiendo como falta al primer delito de estafa o especulación cometido por un menor de edad (1).

  Artículo III. Se guardará un registro de todos los casos en los Archivos del Tribunal de Cataluña situados en la sede del Gobierno de la Generalidad, en el Palau de Pedralbes.

  Artículo IV. Todos los ciudadanos tienen el deber de conocer la ley y el Gobierno de la Generalitat tiene el deber de difundirla.

  Artículo V. Todo ciudadano tiene el deber de aportar las pruebas de un delito, si les son requeridas por el juez, el fiscal o un Teniente de Policía y deben ser aportados en una de las lenguas permitidas en el Principado de Cataluña.

  Artículo VI. El acusado puede pedir que se reabra su caso y se tramite como delito en caso de no estar de acuerdo con la resolución del Teniente de Policía en el caso de las faltas, o con la resolución judicial en caso de  juicio. En el primer caso, deberá cursar la solicitud  al Prefecto de los Mariscales en el plazo de 5 días a partir de la fecha en que se cometió el posible delito. En el segundo caso, deberá cursar la solicitud al Tribunal de Apelación de Cataluña en el plazo de 7 días a partir de la fecha de la resolución.

  Artículo VII. La noción de reincidencia incluirá los hechos sucedidos en otros condados con los que el Principado de Cataluña haya firmado tratados judiciales.


  Título Primero. De la estafa y la especulación

  Artículo VIII. Se define como estafa la venta de bienes por un precio superior a un precio máximo o inferior a un precio mínimo.

  Artículo IX. Se define como especulación toda transacción comercial expresamente prohibida por una ley o por un decreto que así lo tipifique.

  Artículo X. Los tipos de infracción se clasificarán según su naturaleza tal y como se describe a continuación.
  a) Será considerado falta toda primera estafa o especulación cometida por menores de edad (1) sin antecedentes.
  b) Será considerado delito leve toda estafa o especulación en que la cantidad total de compra o venta sea menor o igual a 25 escudos.
  c) Será considerado delito grave toda estafa o especulación en que la cantidad total de compra o venta sea superior a 25 escudos.

  Artículo XI. Las penas consistirán en la devolución a la persona estafada del importe equivalente al beneficio obtenido más los importes siguientes:
  a) Delito leve: de 5 a 10 escudos para menores de edad (1) y campesinos (2), de 10 a 20 escudos para artesanos, estudiantes y burgueses (3).
  b) Delito grave: de 20 a 40 escudos para menores de edad (1) y campesinos (2), de 30 a 50 escudos escudos para artesanos, estudiantes y burgueses (3).

  Artículo XII.El juez valorará si concurren circunstancias atenuantes o agravantes de acuerdo con lo especificado en el artículo XXXIII de esta ley

  Título Segundo. El esclavismo

  Artículo XIII. Se define como esclavismo la contratación por un salario menor al estipulado por decreto del Gobierno de la Generalidad.

  Artículo XIV. Los tipos de infracción se clasificarán según su naturaleza tal y como se describe a continuación.
  a) Será considerado delito leve cuando el acusado no sea reincidente.
  b) Serán considerados delito grave aquellos casos de esclavismo donde el acusado sea reincidente.

  Artículo XV. Las penas consistirán en la devolución del importe equivalente al beneficio obtenido más los importes siguientes:
  a) Delito leve: de 5 a 10 escudos para campesinos (2) y de 10 a 20 escudos para artesanos, estudiantes y burgueses (3).
  b) Delito grave: de 20 a 40 escudos para campesinos (2), de 30 a 50 escudos para para artesanos, estudiantes y burgueses (3).

  El juez valorará si concurren circunstancias atenuantes o agravantes de acuerdo con lo especificado en el artículo XXXIII de esta ley

  Título Tercero. La alteración del orden público

  Artículo XVI. Las siguientes acciones serán consideradas desorden público:
  a) La calumnia, entendida como la acusación falsa sin pruebas que lo apoyen y malintencionada contra cualquier ciudadano del Principado
  b) El robo o intento de robo.
  c) El falso testimonio o perjurio ante un tribunal
  d) Todas aquellas calificadas como tal por una ley o estatuto

  Artículo XVII. Todo acto de desorden público será considerado delito grave si no hay reincidencia y muy grave si los hay; excepto los robos o intentos de robo, que serán considerados siempre muy graves.

  Artículo XVIII. Las siguientes penas deberán ser impuestas:
  a) Delito grave: de 20 a 50 escudos (será proporcional a los recursos y estatus (4) del acusado) y los días de prisión que correspondan según la Carta del Juez. Si hay atenuantes no se aplicará la pena de prisión.
  b) Delito muy grave: de 50 a 80 escudos (será proporcional a los recursos y estatus (4) del acusado) y los días de prisión que correspondan según la Carta del Juez.
  c) La pena de muerte se podrá pronunciarse si el acusado cometió un crimen de extrema gravedad o si el acusado reincide continuamente.
  d) En caso de robo, el juez puede dictaminar que se le devuelva a la víctima el dinero y la mercancía robada

  Artículo XIX. El juez valorará si concurren circunstancias atenuantes o agravantes de acuerdo con lo especificado en el artículo XXXIII de esta ley

  Título cuarto. La traición y alta traición

  Artículo XX. Se consideran traición las siguientes acciones:
  a) Por parte de los miembros del Gobierno de la Generalidad divulgar pública o privadamente cualquier información referida a la Economía, el Ejército o la Diplomacia del Principado, así como cualquier otra información interna que comprometa de alguna manera la seguridad y el bienestar general en el Principado de Cataluña, a menos que se cuente con autorización del Presidente.
  b) Aquellos actos que tengan como objetivo la desestabilización de la economía del Principado; incluyendo el impago de los impuestos estipulados por los Ayuntamientos o por otras instituciones del Principado, siempre que exista una normativa local o general, que regule el procedimiento de comunicación de la deuda y las vías para satisfacer los impuestos impagados.
  c) Negarse a someterse a una decisión del Príncipe, del Gobierno de la Generalidad, del ayuntamiento o a una resolución judicial.
  d) La reincidencia en una misma figura delictiva, a partir del tercer juicio, incluido; a excepción de intento de robo y robo que será a partir del segundo juicio, inclusive.
  e) El incumplimiento de lo establecido en el Artículo V, después de haber sido requerido para que lo hiciera por un miembro del cuerpo de policía, el alcalde en sus funciones judiciales, el fiscal o el juez.
  f) Por parte de cualquier cargo público, la negligencia o abandono manifiesto de sus funciones sin previo aviso ni causa justificada (6) y la prevaricación en el ejercicio de su cargo entendida como la comisión de acciones manifiestamente ilegales siendo conocedor de ellas y que puedan causar un perjuicio a las instituciones o a particulares.

  A efectos de este artículo se considera abandono manifiesto el no atender sus funciones y no comparecer para dar explicaciones ante las personas que se especifican en este artículo:
  - Cargos municipales: ante los alcaldes
  - Alcaldes y cargos electos o funcionarios del gobierno: ante el Presidente del Gobierno
  - Cargos militares y de la Corte: ante el Príncipe de Cataluña
  - Síndicos: ante el Presidente de Les Corts o el Pleno

  g) Ocultarse de la justicia, impidiendo con esta acción que el fiscal pueda iniciar el correspondiente procedimiento judicial (5)
  h) Todas aquellas calificadas como tal por una ley o estatuto.

  Artículo XXI. Se consideran alta traición las siguientes acciones:
  a) El asalto a un ayuntamiento o el llamamiento a hacerlo, excepto si se hace con permiso del Presidente o del Príncipe.
  b) El asalto del castillo condal o la llamada a hacerlo, excepto si se hace con permiso del Presidente, el Príncipe (o en caso de ausencia, de las Cortes)
  c) Comunicar información confidencial a un gobierno extranjero o una organización criminal
  d) La llamada a la rebeldía, la no comunicación al consejo de informaciones capitales para la seguridad del Principado, o negarse a someterse a una decisión del consejo, del Príncipe, del Presidente o del Juez por parte de un cargo público
  e) La reincidencia en delitos de traición, a partir del segundo juicio, inclusive.
  f) La corrupción en los cargos públicos, entendida como la desviación para lucro personal o de terceros de bienes o dinero de la tesorería municipal, de la del Gobierno o la de cualquier otra institución pública.
  g) La amenaza, el insulto y la calumnia contra el Principado, sus ciudades y sus instituciones y hacia las personas que las representan en el ejercició de sus funciones.
  h) Todas aquellas calificadas como tal por una ley o estatuto

  Artículo XXII. La traición es un delito muy grave y está penada con multa y pena de prisión de entre 1 y 3 días, que pueden llegar a los 4 a 10 días de prisión en casos de alta gravedad en función de lo establecido en la Carta del juez.
  En el caso de impago de impuestos, la multa y la pena de prisión deben ser proporcionales a la cantidad que se debe y hay que demostrar previamente que se ha advertido al deudor.
  El juez valorará si concurren circunstancias atenuantes o agravantes de acuerdo con lo especificado en el artículo XXXIII de esta ley

  Artículo XXIII. La alta traición es un delito muy grave y está penada con la cárcel, el destierro o la muerte, según lo establecido en la Carta del Juez.
  En el caso de alta traición no son aplicables los atenuantes previstos en el artículo XXXIII de esta ley

  Título Quinto. las multas

  Artículo XXIV. A criterio del Juez y teniendo en cuenta las preferencias del acusado, las multas se podrán cobrar tanto en efectivo como en días seguidos de trabajo para la comunidad, ya sea en las minas o en el voluntariado para el cuerpo de mariscales o como miliciano en defensa las ciudades.
  a) Las multas que se paguen en efectivo se pagarán inmediatamente y al contado en el juzgado.
  b) El pago de las multas realizado a través de trabajos para la comunidad se demostrará mediante prueba diaria de la ocupación y una prueba global al final de los días de trabajo. En caso de no cumplir la sentencia establecida, se abrirá juicio al acusado por traición según lo establecido en el Artículo XX letra c, sin posibilidad de cumplir una segunda sentencia mediante trabajo para la comunidad.
  c) El pago a las víctimas de la cantidad estafada o robada, se pagará siempre mediante una compra acordada con la víctima y demostrada ante la oficina de policía de la ciudad.En caso de no cumplir la sentencia establecida, se abrirá juicio el acusado por traición según lo establecido en el Artículo XX letra c. El pago se puede hacer mientras dura el juicio, lo que será tenida en cuenta por el juez como atenuante.

  Artículo XXV. Las multas por falta se pagarán siempre mediante una compra acordada con la víctima y demostrada ante la oficina de policía de la ciudad. En caso de impago, se iniciará juicio según lo establecido en este Código Penal.

  Artículo XXVI. La cuantía de las multas es meramente orientativa y con el propósito de homogeneizar los procesos judiciales. El Juez tiene plena libertad para aplicar las penas que considere justas, siempre dentro de lo establecido por la Carta del Juez.

  Título Sexto. La prescripción de las faltas y los delitos

  Artículo XXVII. Las faltas y delitos de esclavitud prescriben a los 6 meses de haberse cometido.

  Artículo XXVIII. Los delitos de estafa o especulación prescribirán a los 6 meses, salvo que la persona en cuestión tenga antecedentes por el mismo delito

  Artículo XXIX. Los delitos de desorden público, traición y alta traición no prescriben.

  Artículo XXX. Las faltas y delitos prescritos no se pueden tener en cuenta como antecedentes a la hora de calificar un delito posterior.

  Título Séptimo. De la garantía de la justicia, de los atenuantes y los agravantes en un procedimiento.

  Artículo XXXI: Nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo delito.
  Artículo XXXII: Cuando concurran en el tiempo dos o más delitos del mismo tipo imputables a un mismo acusado, el fiscal, o en su caso el juez, debe acumularlos en un mismo expediente. La sentencia del juez, que debe ser única, debe tener en cuenta todos y cada uno de los delitos probados. (7)
  Artículo XXXIII: El Juez debe tener en cuenta dentro de cualquier procedimiento, cuando corresponda, aquellos hechos atenuantes o agravantes del delito vez de dictar sentencia.
  Se consideran atenuantes:

  - El arrepentimiento y la voluntad de enmendar el delito cometido, siempre que no se trate de un reincidente, y siempre que el juez lo considere probado de forma fehaciente. En este sentido y con respecto a los delitos de estafa, especulación y robo el retorno de la ganancia ilícitament obtenida antes de que se dicte sentencia se considera prueba suficiente.
  - La disposición del acusado a purgar su delito mediante actos de trabajo para la comunidad o donaciones a las administraciones.

  Se consideran agravantes:

  - La reincidencia en un mismo tipo de delito que debe tener en cuenta lo especificado en el artículo VII
  - La no comparecencia a juicio
  - La falta de respeto hacia el tribunal, testigos, funcionarios o cualquier otra persona presente en el juicio

  Artículo XXXIV: Aquellos acusados ​​que se fuguen de la justicia (5) impidiendo con esta acción que el fiscal pueda abrir un procedimiento judicial deben constar en un listado público para que todos los policías, alcaldes, jueces y demás ciudadanos y poderes públicos sean conocedores, a fin de que consten como antecedentes penales.

  Disposición final

  Este Código Penal sustituirá a la anterior a partir del momento de su aprobación por parte de las Cortes del Principado de Cataluña.

  (1) Niveles I y II
  (2) Niveles III y IV
  (3) Niveles V y superiores
  (4) Nivel
  (5) no se pueda subir juicio para que se encuentre fuera del Principado o se oculte para eludir la justicia
  (6) causa justificada IRL por enfermedad por ejemplo u otra causa de fuerza mayor que haya hecho imposible el aviso previo.
  (7) Presidente del Gobierno (alcaldes y cargos electos o funcionarios del gobierno), Príncipe (cargos militares y de la Corte) y al Presidente de Les Corts (síndicos)
  (Cool Norma de la administración. Se refiere a que si hay abierto un juicio por desorden público a un acusado por haber cometido un robo y se sube una denuncia nueva por otro robo no se puede abrir otro juicio sino que debe acumularse al primero.Si el primer juicio ya está cerrado entonces no se aplica.

  En Puigcerdà , el dia 11 de setiembre  de 1464.
   Data i hora actual: Dj 21 Jun 2018, 06:37